Portal: PCSS
PlatonTV, czyli Platforma Naukowej Interaktywnej Telewizji w sieci PIONIER, to platforma stworzona do produkcji i udostępniania materiałów video o tematyce naukowej, skierowanych zarówno do środowiska naukowego, jak i całego społeczeństwa. PlatonTV przybliża szerokiemu gronu odbiorców działalność środowiska naukowego, prezentuje dyskusje ekspertów oraz ukazuje wpływ nauki i badań na różne dziedziny życia społecznego. PlatonTV produkuje i udostępnia materiały prezentujące wyniki badań i projektów naukowych, sylwetki i osiągnięcia wybitnych naukowców, ciekawe eksperymenty oraz infrastrukturę badawczą, pozwalającą podejmować wyzwania współczesnej nauki w Polsce, a także międzynarodowym środowiskom naukowo-badawczym. PlatonTV prezentuje także materiały na temat działalności uczelni i życia studenckiego, promuje sukcesy studentów oraz daje środowisku akademickiemu możliwość prezentacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez nie, poczynając od wydarzeń studenckich, przez akademickie, po prestiżowe międzynarodowe konkursy dla młodych adeptów sztuki. PlatonTV wspiera również edukację, prezentując materiały dydaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, takich jak: uczniowie, studenci, specjaliści z wybranych dziedzin. Platforma PlatonTV powstała jako jedna z pięciu usług wdrożonych w sieci PIONIER w ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany był przez partnerów zrzeszonych w konsorcjum PIONIER – operatorów Miejskich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy w Polsce. W jego wyniku powstała m.in. platforma, która umożliwia produkcję treści audiowizualnych i transmisję „na żywo” w jakości HD w oparciu o profesjonalnie wyposażone telewizyjne studia produkcyjne (zlokalizowane w 6 miastach w Polsce), studia nagrań (w 15 miastach) oraz 6-kamerowy wóz realizatorski, pozwalający realizować produkcje poza lokalizacjami studiów. Platforma PlatonTV to także zintegrowana, zaawansowana infrastruktura i aplikacje służące do składowania, przetwarzania, dystrybucji i skalowalnego udostępniania treści audiowizualnych w jakości HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER. PlatonTV to również zespoły specjalistów z różnych obszarów produkcji treści audiowizualnych, m.in. dziennikarzy, redaktorów, operatorów obrazu, realizatorów obrazu i dźwięku, montażystów, grafików, animatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, makijażystów, lektorów, muzyków i tłumaczy oraz producentów. Tematyka materiałów prezentowanych przez PlatonTV jest wszechstronna i zróżnicowana. Obejmuje wiele obszarów, takich jak: wydarzenia z życia uczelni, wyzwania współczesnej medycyny i nowe metody leczenia, badania w dziedzinie przyrody i nauk o ziemi, badania kosmiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, kultura, sport, edukacja a także promocja nauki i innowacji oraz współpraca nauki i gospodarki. PlatonTV zapewnia widzom różnorodność form prezentowanych materiałów, poczynając od krótkich materiałów informacyjnych, przez reportaże i wywiady, formy dokumentalne, relacje i rejestracje z konferencji, sympozjów i wykładów, kończąc na specjalistycznych produkcjach, takich jak operacje medyczne. Wiele z nich, w szczególności konferencje, wykłady oraz koncerty i wydarzenia akademickie, jest transmitowanych i udostępnianych „na żywo”. Poniższy materiał prezentuje krótki przegląd wybranych produkcji zrealizowanych przez PlatonTV: Portal PlatonTV.pl gromadzi w jednym miejscu treści publikowane przez partnerów PlatonTV. Prezentują oni swoje materiały na prowadzonych przez siebie podportalach, wykreowanych w oparciu o wspólne narzędzia. Platforma PlatonTV udostępnia także portale tematyczne, które zawierają treści z wybranej dziedziny nauki lub życia społecznego (np. medycyny). Portal PlatonTV.pl stanowi główny punkt dostępu do treści oraz transmisji „na żywo”, udostępnianych w ramach całej platformy. Treści opublikowane na platformie PlatonTV są udostępniane w Internecie bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Materiały publikowane na portalu PlatonTV mogą być umieszczane na innych stronach internetowych z wykorzystaniem mechanizmu osadzania odtwarzacza udostępnianego w ramach narzędzi platformy PlatonTV. Zasady korzystania z treści udostępnianych w portalu PlatonTV określa regulamin. Prawa do treści zamieszczonych w portalu są zastrzeżone dla ich producentów i dostawców. Jednostki będące abonentami sieci MAN, mogą korzystać z narzędzi i usług platformy PlatonTV na zasadach określonych w regulaminie platformy, do udostępniania własnych materiałów audiowizualnych, dbając o wysoki poziom merytoryczny i techniczny udostępnianych treści. Zachęcamy do korzystania z platformy PlatonTV lub nawiązania współpracy z nami. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kontaktu.